Hangi Tip Anne-Babasınız?

Çocuğumu en iyi nasıl yetiştiririm? Nasıl daha iyi bir anne-baba olurum? Her anne-baba zaman zaman bu soruları kendi kendine, bir yakınına ya da bir uzmana sorar. Sizin de aklınıza bu tür sorular geliyorsa, anne-baba olarak kendinizi tanımanıza, hangi tip anne-baba olduğunuzun farkına varmanıza ve çocuğunuzu yetiştirirken hangi tarzı benimsediğinizi belirlemenize yardımcı olacağını düşündüğümüz yazı dizimiz başlıyor.

Anne-baba olarak kendinizi tanımanın Pozitif Etki’sini hissedebilmeniz ve çocuğunuzun yaşamını Pozitif Etki’leyebilmeniz dileğiyle keyifli okumalar…

Psikologlar anne-babalıktan söz ederken genellikle tipolojileri ön plana çıkarıyorlar. Klinik Psikolog Dr. Diana Baumrind’e göre dört tip anne-baba var: Sıkıyönetim Uygulayan Anne-Babalar, Herşeye Olur Diyen Anne-Babalar, İlgisiz/İhmal Eden Anne-Babalar ve Sözünü Geçiren Anne-Babalar.

Sıkıyönetim uygulayan anne-babalar, çocuklarının yaşamındaki tek yetkili merciidir. Başka bir deyişle, bu tip anne-babalar kendilerini otorite olarak görürler. Anne-baba olarak her söylediklerinin çocukları tarafından yerine getirilmesini beklerler. Böylelikle çocuklarının otoriteye yani kendilerine boyun eğdiklerini düşünerek gururlanırlar. Bunun yanı sıra, çocuklarının doğası gereği güçlü iradeleri olduğuna ve kendilerini savunabileceklerine inanırlar. Bu tip anne-babalar birincil görevlerinin çocuklarının bu güçlü iradesini otorite yararına çevirmek olduğunu düşünürler. Onlara göre inatçılık mutsuzluğun, kötü davranışın ve hatta günahın temelidir.

Herşeye olur diyen anne-babalar, herhangi bir standartları yoktur. Çocuklarından istedikleri pek fazla bir şey de yoktur. Başka bir deyişle, bu tip anne-babaların çocuklarından beklentileri düşüktür.

İlgisiz/İhmal eden anne-babalar, çocuklarının duygu, düşünce, tutum ve davranışları ile yeteri kadar ilgilenmezler. Bu tip anne-babalar, çocuklarının yaşamlarında etkin rol alma konusunda gönülsüzdürler.

Sözünü geçiren anne-babalar, kararlı, tutarlı ve sevecendirler. Bu tip anne-babalar çocuklarının duygu, düşünce, tutum ve davranışları konusunda oldukça duyarlıdırlar. Sözünü geçiren anne-babalar, beklentilerini çocuklarının gereksinmelerine göre ayarlama eğilimindedirler. Kararlarını değiştirmeyecek bile olsa, çocuklarının duygu ve düşüncelerini özgürce dile getirmelerine olanak tanırlar. Bu tip anne-babalar yolunda gitmeyen durumlar olduğunda, çocuklarına ikna edici açıklamalar yaparlar. Daha da önemlisi çocuklarına sorumluluk bilincini kazandırmaya çalışırlar. Bu amaçla çocuklarının yaşına ve gelişimine uygun sorumluluk verirler. Bunu yaparken de çocuklarının haklarını göz önünde bulundurarak denge kurmaya çalışırlar.

Peki ya siz hangi tip anne-babasınız?

 

 

English, R. What type of parent are you? Erişim tarihi: 15 Mayıs 2017 http://www.straitstimes.com/opinion/what-type-of-parent-are-you?&utm_source=email&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany
Boniwell, I. What kind parent are you?https://www.psychologies.co.uk/what-kind-parent-are-you Erişim tarihi: 15 Mayıs 2017
Darling, N. Authoritative vs authoritarian parenting style. https://www.psychologytoday.com/blog/thinking-about-kids/201409/authoritative-vs-authoritarian-parenting-style Erişim tarihi: 15 Mayıs 2017

Hangi Tip Anne-Babasınız ve Anne-Baba Olarak Hangi Tarzı Benimsiyorsunuz? -1

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir